Melaka

#mensivemelaka

Name: Haslan Hamzah (Diamond)
ID : MV10499
HP No: +6012 – 778 8275
Location : Alor Gajah

Name: Mohd Norhaidee
ID : MV10429
HP No: +6012 -689 6471
Location : Lubok China

Name: Abdul Azim
ID : MV10251
HP No: +6013 – 7795 702
Location : Melaka

Name: Ikmal Hijaz
ID : MV10155
HP No: +6019 –  682 0929
Location : Batu Berendam

Name: Haizi Irwan (Diamond)
ID : MV10013
HP No: +6012 -785 0360
Location : Melaka

Name: Adli Dinie (Diamond)
ID : MV10002
HP No: +6011 – 237 61227
Location : Bukit Beruang